معرفی کتابها و دوره ها

کلاس تدریس فیلم و کارتون عربی فصیح - فیلم تدریس دو قسمت از کارتون عربی المتعبون الصغار

چهارشنبه 11 بهمن 1402

  کارتون عربی المتعِبون الصغار
تماشای رایگان فیلم تدریس و تحلیل واژگان دو قسمت از این کارتون عربی

💡 فیلم تدریس و تحلیل واژگان دو قسمت از این کارتون را در یوتیوب ببینید:
🔷 فیلم تدریس قسمت اول "الطالب الإسباني"
مدت: 1 ساعت و 20 دقیقه
https://www.youtube.com/watch?v=0RDRzZvq1W4

🔷 فیلم تدریس قسمت دوم " لماذا أتأخر؟"
https://www.youtube.com/watch?v=AG3ZN3elwDQ
مدت کلاس: 1 ساعت و 10 دقیقه
✅ تماشای فیلم ها نیاز به وی پی ان دارد.


دسته بندی موضوعات

فیلم های آموزشی

آمار سایت